FAQ - biorcyŻYCIA

Po operacji

Najczęściej Pacjent przebywa na oddziale pooperacyjnym jedną dobę.

U Pacjentów, którzy nie oddają moczu, cewnik moczowy usuwany jest najczęściej po upływie pierwszej doby od zabiegu. U chorych, którzy oddają mocz (w ilości powyżej 500 ml/dobę), cewnik utrzymywany jest przez 4 doby od zabiegu.

Pierwsze dni po operacji to czas Twojego wypoczynku i spokoju oraz konieczność wykonywania wielu czynności medycznych. Odwiedziny bliskich są możliwe, jednak nie są zalecane w tym czasie, dlatego warto ograniczyć się wyłącznie do kontaktu telefonicznego. Z uwagi na obniżoną odporność warto wstrzymać się z zapraszaniem gości przez pierwsze kilka tygodni.

Nie, nie należy zdejmować opatrunku.

Rozwój próchnicy związany jest z intensywnym leczeniem immunosupresyjnym, dlatego szczególnie należy dbać o stan jamy ustnej.

Udane przeszczepienie narządu pozwala na posiadanie potomstwa. Planowanie rodziny najlepiej skonsultować z lekarzem transplantologiem oraz ginekologiem prowadzącym.

Dieta

Tak, organizm w fazie rekonwalescencji potrzebuje odmiennej diety. O wskazówki zapytaj swojego lekarza prowadzącego.

Odpowiednie nawodnienie wpływa na funkcjonowanie przeszczepionego narządu oraz obniża stężenie kreatyniny, aż do optymalnych wartości.

Aktywność

Nadmierny wysiłek może doprowadzić do wytworzenia przepukliny w ranie pooperacyjnej i konieczność wykonania operacji naprawczej.

Tak, nie ma ku temu przeciwwskazań przy zachowaniu odpowiednich środków ostrożności (niezbyt intensywny wysiłek, higiena).

Podróżowanie

W pierwszym roku od zabiegu, planując daleką podróż, należy wziąć pod uwagę ewentualną konieczność pilnego kontaktu ze swoim lub najbliższym ośrodkiem transplantacyjnym. Jest to związane z możliwością wystąpienia groźnych powikłań wymagających nagłego pobytu w szpitalu.

Nie ma ku temu przeciwwskazań. Należy pamiętać, że w pierwszych tygodniach po operacji możliwe jest obniżenie koncentracji i sprawności ogólnoruchowej z uwagi na ustawianie dawek leków immunosupresyjnych.

Tak, nie ma ku temu żadnych przeciwwskazań. Zapięcie pasów bezpieczeństwa jest obowiązkowe zarówno dla kierowcy jak również pasażera.

Inne

Warto wstrzymać się z zapraszaniem gości przez pierwsze kilka tygodni z uwagi na Twoją obniżoną odporność spowodowaną przyjmowaniem leków immunosupresyjnych.

Nie istnieją przesłanki mówiące o rezygnacji z posiadania zwierząt domowych. Należy jedynie przestrzegać odpowiednich zasad higieny.

Z uwagi na stosowanie intensywnego leczenia skóra narażona jest na infekcje i nowotwory, dlatego zaleca się intensywną ochronę przez promieniami UV i unikanie ekspozycji na słońce w czasie największego nasłonecznienia.

Nie jest to zalecane z uwagi na ryzyko odwodnienia, zwłaszcza dla Pacjentów po przeszczepieniu nerki.

Po wyjściu ze szpitala należy odczekać z farbowaniem włosów lub innymi gwałtownymi zabiegami fryzjerskimi (np. trwała ondulacja). W przypadku podjęcia takiej decyzji powinno się poinformować fryzjera o przewlekłym przyjmowaniu leków, które mogą w różny sposób wpływać na działanie użytych środków fryzjerskich.

Nie zaleca się wykonywania tatuażu oraz akupunktury z uwagi na ryzyko przeniesienia infekcji.

Twoja Baza wiedzy

najnowsze informacje oraz zalecenia

Newsletter

Bądź na bieżąco

* możesz wybrać kilka

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Chiesi Poland sp. z o.o. (dalej: Chiesi) z siedzibą w Warszawie (02-305) przy Al. Jerozolimskich 134

W jakim celu i na jakiej podstawie Chiesi zamierza przetwarzać Pani/Pana dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zamówionej usługi Newslettera, świadczonej drogą elektroniczną na podstawie regulaminu świadczenia usługi drogą elektroniczną, który został przez Panią/Pana zaakceptowany. Dane te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu realizacji usługi Newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do skorzystania z usługi Newslettera. Zgoda na wysyłkę newslettera może zostać wycofana w każdym czasie poprzez odwołanie jej za pomocą linku na dole wiadomości e-mail zawierających newsletter. Chiesi może przekazywać Pani/Pana dane osobowe innym podmiotom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz Spółki. Chiesi będzie udostępniać dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z obowiązujących przepisów prawa. Chiesi nie będzie wykorzystywać Pana/Pani danych osobowych do profilowania ani w ramach zautomatyzowanego systemu podejmowania decyzji. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

Jak długo Chiesi będzie przetwarzać Pani/Pana dane?

Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla świadczenia usługi Newsletter w oparciu o Regulamin, do czasu rezygnacji przez Panią/Pana z usługi Newslettera.
Jakie prawa przysługują osobie, której dane dotyczą?

Przysługuje Ci prawo do:

  • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
  • sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
  • żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianychw art. 17 RODO;
  • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
  • przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa).

Kontakt

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami: Inspektor Ochrony Danych: dpo@chiesi.com Chiesi Poland Sp. z.o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 134.

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.