Zostań żywym dawcą nerki - biorcyŻYCIA

Kto może zostać żywym dawcą nerki

Kandydat na dawcę musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.

Musi być to osoba, która ukończyła 18 rok życia, natomiast nie jest możliwe pobranie narządu od kobiety ciężarnej. Potencjalny dawca wyraża pisemną zgodę na pobranie narządu i przeszczepienie go wskazanemu biorcy. Pobranie narządu od osoby, która leczy się psychiatrycznie, nawet skutecznie, jest ryzykowne, ponieważ wyrażenie zgody na zabieg może budzić uzasadnione wątpliwości, co do ustawowej świadomej zgody na zabieg.

Art. 12 ust.1 tzw. ustawy transplantacyjnej ( Dz. U. 2005, nr 169, poz.1411) określa warunki, na podstawie których można pobrać narząd od żywego dawcy. Pobranie jest możliwe, gdy następuje na rzecz krewnego w linii prostej, rodzeństwa, osoby przysposobionej lub małżonka, lub na rzecz innej osoby, o ile przemawiają za tym szczególne względy osobiste, z zastrzeżeniem uzyskania zgody sądu. Procedura została wyjaśniona w naszym artykule -> LINK.

W jakim celu dokonuje się
przeszczepiania narządów

Przeszczepianie narządów ma na celu uratowanie lub poprawę życia pacjentów dotkniętych zaawansowanymi chorobami narządów.

Procedura ta polega na zastąpieniu uszkodzonego lub niewydolnego narządu zdrowym narządem pobranym od żywego lub zmarłego dawcy. Zabiegi te są często stosowane w przypadku schorzeń takich jak niewydolność serca, nerek, wątroby, płuc i trzustki. Dzięki przeszczepom pacjenci odzyskują normalne funkcjonowanie narządu, poprawiają jakość życia, a w niektórych sytuacjach nawet przedłużają swoje życie.

Przeszczepianie narządów jest złożonym i precyzyjnym procesem, który wymaga odpowiedniego dopasowania dawcy i biorcy oraz rygorystycznego monitorowania po przeprowadzonej operacji.

Jak przebiega pobranie narządów
i transplantacja

Przed samym zabiegiem konieczne jest przeprowadzenie dokładnych badań i oceny zarówno u dawcy, jak i u biorcy w celu upewnienia się, że są odpowiednio dopasowani pod względem medycznym.

W przypadku pobrania nerki od żywego dawcy, najczęściej stosowane jest laparoskopowe podejście chirurgiczne, które minimalizuje ryzyko i powoduje mniejsze uszkodzenia dla dawcy. Procedura ta wykorzystuje małe nacięcia w brzuchu, przez które wprowadza się specjalne narzędzia do pobrania narządu.
Po przeprowadzeniu transplantacji, pacjent jest monitorowany w celu oceny funkcji narządu i zapobiegania odrzucaniu przeszczepionego narządu. Żywy dawca nerki również jest objęty wieloletnią opieką medyczną.

Dlaczego w Polsce brakuje narządów
do przeszczepienia

W Polsce, podobnie jak na całym świecie wciąż istnieje niedobór narządów do przeszczepienia. Pomimo coraz lepszych wyników przeszczepiania narządów, rozszerzanie wskazań do tego rodzaju leczenia prowadzi do wzrostu liczby osób oczekujących na przeszczepienie. To z kolei powoduje wydłużenie czasu oczekiwania na operację.

Dodatkowo wiedza społeczeństwa na temat wartości przeszczepiania narządów dla setek śmiertelnie chorych osób nadal jest niewystarczająca. Sprzeciw ze strony rodzin zmarłych dotyczący pobrania narządów często uniemożliwia uratowanie życia wielu pacjentom.

Aby zmienić tę sytuację, konieczne jest prowadzenie stałej kampanii edukacyjnej, która skutecznie informuje o potrzebach i osiągnięciach przeszczepiania narządów. Poprzez podnoszenie świadomości społeczeństwa, można przekonać ludzi o skuteczności tej metody leczenia i zachęcić ich do podjęcia decyzji o dawstwie narządów, co z kolei zwiększy liczbę dostępnych narządów i szansę na uratowanie życia wielu chorym.

Autor:

Redakcja biorcyzycia.pl

Data aktualizacji:

2023-08-10 11:44:44

Powiązane tematy

Poleć znajomemu

Autor:

Redakcja biorcyzycia.pl

Data aktualizacji:

10 sierpnia 2023

Powiązane tematy

Poleć znajomemu


Polecamy

wróć do Bazy wiedzy

Masz wątpliwości? Chcesz podzielić się swoją opinią?

skontaktuj się z nami

Newsletter

Bądź na bieżąco

* możesz wybrać kilka

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Chiesi Poland sp. z o.o. (dalej: Chiesi) z siedzibą w Warszawie (02-305) przy Al. Jerozolimskich 134

W jakim celu i na jakiej podstawie Chiesi zamierza przetwarzać Pani/Pana dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zamówionej usługi Newslettera, świadczonej drogą elektroniczną na podstawie regulaminu świadczenia usługi drogą elektroniczną, który został przez Panią/Pana zaakceptowany. Dane te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu realizacji usługi Newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do skorzystania z usługi Newslettera. Zgoda na wysyłkę newslettera może zostać wycofana w każdym czasie poprzez odwołanie jej za pomocą linku na dole wiadomości e-mail zawierających newsletter. Chiesi może przekazywać Pani/Pana dane osobowe innym podmiotom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz Spółki. Chiesi będzie udostępniać dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z obowiązujących przepisów prawa. Chiesi nie będzie wykorzystywać Pana/Pani danych osobowych do profilowania ani w ramach zautomatyzowanego systemu podejmowania decyzji. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

Jak długo Chiesi będzie przetwarzać Pani/Pana dane?

Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla świadczenia usługi Newsletter w oparciu o Regulamin, do czasu rezygnacji przez Panią/Pana z usługi Newslettera.
Jakie prawa przysługują osobie, której dane dotyczą?

Przysługuje Ci prawo do:

  • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
  • sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
  • żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianychw art. 17 RODO;
  • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
  • przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa).

Kontakt

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami: Inspektor Ochrony Danych: dpo@chiesi.com Chiesi Poland Sp. z.o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 134.

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.