Aktywność fizyczna i sport po przeszczepieniu - biorcyŻYCIA

Przez pewien czas (kilka tygodni) od zabiegu ope­racyjnego pozostajesz rekonwalescentem. W tym okresie nie powinieneś wykonywać zbyt dużego wysiłku fizycznego, powodującego wyraźne zmęczenie. Nadmierny wysiłek może doprowadzić do powstania przepukliny w bliźnie pooperacyj­nej i później do konieczności naprawienia jej za pomocą operacji chirurgicznej. Ćwiczenia fizycz­ne, szczególnie siłowe, połączone z napinaniem mięśni brzucha i zginaniem tułowia, mogą spra­wić, że dopiero co przeszczepiony narząd, który nie zdążył jeszcze wytworzyć zrostów z otacza­jącymi tkankami, może się przesunąć, obniżyć, a naczynia nerkowe lub moczowód mogą ulec zagięciu. Wówczas może być potrzebny kolejny naprawczy zabieg operacyjny.

Po około 6 miesiącach od zabiegu przeszczepie­nia narządu powinien być już możliwy powrót do aktywności fizycznej, na­wet intensywnej, w tym do wyczynowego upra­wiania sportu, szczególnie jeśli był on uprawiany przed przeszczepem. Decyzję podejmiesz wspólnie z Twoim prowadzą­cym lekarzem transplantologiem.

Racjonalny wysiłek fizyczny należy podejmo­wać stopniowo, a w podjęciu decyzji o upra­wianiu sportu powinien uczestniczyć lekarz.

 

W pierwszych tygodniach po przeszczepieniu zalecane są:

spacery, pływanie (w przypadku pływania w basenie stosuj profilaktykę prze­ciwbakteryjną w postaci np. leków zawiera­jących furazydynę). Unikaj intensywnych ćwi­czeń mięśni brzucha.

Do 6 miesięcy od przeszczepienia:

Nie należy wykonywać ćwiczeń związanych z napinaniem mięśni brzucha, np. podnosze­nie ciężkich przedmiotów o wadze powyżej 5–7 kg oraz pchanie lub ciągnięcie przedmio­tów ważących powyżej 10–12 kg.

Powyżej 6 miesięcy od przeszczepienia:

Możliwe są ćwiczenia i uprawianie dyscyplin sportowych odpowiadających własnej kondy­cji, zainteresowaniom i umiejętnościom. Nie zaleca się jednak uprawiania sportu kontakto­wego, gdyż ćwiczenia te mogą uszkodzić ner­kę (szczególnie sporty walki, piłka nożna, rug­by). Należy bardzo dokładnie rozważyć czy warto kontynuować uprawianie sportów, szcze­gólnie narażających Cię na urazy (np. jazda konna, wyścigi samochodowe).

WAŻNE:

Uprawiaj taki sport, który nie powoduje nadmiernego zmęczenia, nie naraża Cię na powstanie przepukliny w bliźnie pooperacyjnej, nie wystawia Cię na nadmierne ryzyko utraty dobrze funkcjonującej przeszczepionej nerki.

Uzupełniaj na bieżąco płyny – Twój organizm odwadnia się podczas ćwiczeń.

Warto wspomnieć, że niektórzy pacjenci biorą udział w zawodach sportowych dla osób po transplantacji i osiągają w nich sukcesy (np. jazda na nartach, biegi). O zawodach sportowych po transplantacji można poczytać w internecie – również jest tam wiele zdjęć naszych pacjentów. Można rozważyć wzięcie w nich udziału.

Dla zachowania dobrej kondycji przeszczepionej nerki pamiętaj o jej właściwym ukrwieniu. Naczynia krwionośne (tętnica i żyła) doprowadzające i odprowadzające krew do nerki połączone są z naczyniami biodrowymi. Z tego powodu należy unikać długotrwałego siedzenia z podkurczonymi nogami. Warto co pół godziny wstać, wyprostować się i przespacerować chociaż kilka metrów. Warto położyć się i rozprostować wszystkie zagięte naczynia. Pomoże to w lepszym ukrwieniu i docelowo w utrzymaniu lepszej kondycji przeszczepionego narządu.

 

Na podstawie: „Broszura edukacyjna dla pacjentów po przeszczepieniu nerki lub wątroby

Ewa Król, Beata Białobrzeska, Alicja Dębska-Ślizień, Beata Imko-Walczuk, Dorota Miszewska-Szyszkowska, Wydanie III, Warszawa 2020

Autor:

Redakcja biorcyzycia.pl

Data aktualizacji:

2021-06-25 20:08:43

Poleć znajomemu

Autor:

Redakcja biorcyzycia.pl

Data aktualizacji:

25 czerwca 2021

Powiązane tematy

Poleć znajomemu


Polecamy

wróć do Bazy wiedzy

Masz wątpliwości? Chcesz podzielić się swoją opinią?

skontaktuj się z nami

CHIESI/KBŁ/BŻ/61/07/2021

Newsletter

Bądź na bieżąco

* możesz wybrać kilka

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Chiesi Poland sp. z o.o. (dalej: Chiesi) z siedzibą w Warszawie (02-305) przy Al. Jerozolimskich 134

W jakim celu i na jakiej podstawie Chiesi zamierza przetwarzać Pani/Pana dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zamówionej usługi Newslettera, świadczonej drogą elektroniczną na podstawie regulaminu świadczenia usługi drogą elektroniczną, który został przez Panią/Pana zaakceptowany. Dane te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu realizacji usługi Newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do skorzystania z usługi Newslettera. Zgoda na wysyłkę newslettera może zostać wycofana w każdym czasie poprzez odwołanie jej za pomocą linku na dole wiadomości e-mail zawierających newsletter. Chiesi może przekazywać Pani/Pana dane osobowe innym podmiotom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz Spółki. Chiesi będzie udostępniać dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z obowiązujących przepisów prawa. Chiesi nie będzie wykorzystywać Pana/Pani danych osobowych do profilowania ani w ramach zautomatyzowanego systemu podejmowania decyzji. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

Jak długo Chiesi będzie przetwarzać Pani/Pana dane?

Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla świadczenia usługi Newsletter w oparciu o Regulamin, do czasu rezygnacji przez Panią/Pana z usługi Newslettera.
Jakie prawa przysługują osobie, której dane dotyczą?

Przysługuje Ci prawo do:

  • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
  • sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
  • żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianychw art. 17 RODO;
  • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
  • przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa).

Kontakt

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami: Inspektor Ochrony Danych: dpo@chiesi.com Chiesi Poland Sp. z.o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 134.

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.