Leki po przeszczepieniu - jak je prawidłowo przyjmować - biorcyŻYCIA

Regularne przyjmowanie leków immunosupresyjnych decyduje o powodzeniu transplantacji. Sporadyczne opóźnienie przyjęcia pojedynczych dawek leków, nie powinno rodzić negatywnych następstw zdrowotnych, jeśli jednak sytuacje te powtarzają się nagminnie, może dojść do utraty przeszczepu. Stosowanie się do zaleceń lekarskich stanowi o powodzeniu farmakoterapii i koniecznym jest, aby pacjent po opuszczeniu oddziału szpitalnego wiedział, w jaki sposób przyjmować leki po przeszczepie i w jaki sposób prowadzić samokontrolę. Należy pamiętać, że szczególna dbałość o nowy narząd pozwala na dłuższe cieszenie się jego sprawnym funkcjonowaniem.

Terapia lekami immunosupresyjnymi i znaczenie monitorowania ich poziomu

Schemat dawkowania leków immunosupresyjnych ustalany jest w dniu przeszczepu i jest dostosowany do potrzeb konkretnego Pacjenta. Dawki leków są z biegiem czasu modyfikowane, a gdy zachodzi taka potrzeba są również zmieniane same preparaty. Jakiekolwiek modyfikacje leków po przeszczepie zawsze wykonywane są przez lekarza transplantologa, zabrania się samodzielnej zmiany dawek leków. Jeśli leki przyjmowane są 2 razy na dobę to musi zostać zachowany odstęp 12 godzin pomiędzy poszczególnymi dawkami leków.

Założenia planu leczenia obejmują leki z następujących grup:

 • Inhibitory kalcyneuryny: takrolimus lub cyklosporyna;
 • Leki antyproliferacyjne: mykofenolan mofetylu, mykofenolan sodu, azatiopryna;
 • Glikokortykosteroidy np. prednizon, metyloprednizolon.

Należy zauważyć, że część leków podawana jest już przed operacją oraz leczenie może zostać uzupełnione o podawane dożylnie odpowiednich przeciwciał blokujących odpowiedź immunologiczną (tzw. indukcja).

Przyjmowanie leków immunosupresyjnych po przeszczepie wiąże się z koniecznością monitorowania ich stężeń. Wynika to z samej specyfiki ich działania. Stężenie tych leków musi być utrzymywane w bezpiecznych granicach, ponieważ zbyt duże stężenie może okazać się toksyczne, natomiast zbyt małe może grozić odrzuceniem narządu. Tylko przestrzeganie zaleceń oraz regularne pomiary stężeń pozwalają na ustawienie optymalnej dawki.

Uwaga

Krew na oznaczenie stężenia pobierana jest rano, przed przyjęciem porannej dawki leków i 12 godzin lub 24 godziny po przyjęciu poprzedniej porcji.

Czy wiesz, jak samodzielnie obliczyć dawki leków?

Kluczowa w procesie farmakoterapii jest umiejętność obliczenia dawek leków na podstawie schematu dawkowania zaleconego przez lekarza transplantologa. Konieczne jest zapoznanie się z dostępnymi gramaturami tabletek przyjmowanych leków i umiejętność samodzielnego przeliczania ich na dawki.

Przykład 1*:

Lek „A” stosowany 2x/dobę w dawce dobowej 5 mg (2x po 2,5 mg); tabletki mają gramaturę: 0,5 mg i 1 mg;

Lek „X” stosowany 2x/dobę w dawce dobowej 1500 mg (2x po 750 mg); tabletki mają gramaturę: 500 mg i 250 mg

Lek „Y” stosowany 1x/dobę w dawce dobowej 10 mg (1x po 10 mg); tabletki mają gramaturę: 5 mg

 • Rano przyjmujesz (razem – 7 tabletek):
  Lek „A”: 2 tabletki 1 mg i 1 tabletkę 0,5 mg
  Lek „X”: 1 tabletkę 500 mg i 1 tabletkę 250 mg
  Lek „Y”: 2 tabletki 5 mg
 • Wieczorem (po 12 godzinach) przyjmujesz (razem – 5 tabletek):
  Lek „A”: 2 tabletki 1 mg i 1 tabletkę 0,5 mg
  Lek „X”: 1 tabletkę 500 mg i 1 tabletkę 250 mg
  Lek „Y”: nie przyjmujesz

Przykład 2*:

Lek „B” stosowany 1x/dobę w dawce dobowej 4 mg (1x po 4 mg); tabletki mają gramaturę: 4 mg;

Lek „X” stosowany 2x/dobę w dawce dobowej 1500 mg (2x po 750 mg); tabletki mają gramaturę: 500 mg i 250 mg

Lek „Y” stosowany 1x/dobę w dawce dobowej 10 mg (1x po 10 mg); tabletki mają gramaturę: 5 mg

 • Rano przyjmujesz (razem – 5 tabletek):
  Lek „B”: 1 tabletkę 4 mg
  Lek „X”: 1 tabletkę 500 mg i 1 tabletkę 250 mg
  Lek „Y”: 2 tabletki 5 mg
 • Wieczorem (po 12 godzinach) przyjmujesz (razem – 2 tabletki):
  Lek „B”: nie przyjmujesz
  Lek „X”: 1 tabletkę 500 mg i 1 tabletkę 250 mg
  Lek „Y”: nie przyjmujesz

*Red. Ewa Król, Beata Białobrzeska, Alicja Dębska-Ślizień, Dorota Miszewska-Szyszkowska, Leki [w:] Broszura edukacyjna dla pacjentów po przeszczepieniu nerki lub wątroby, Warszawa 2019

Należy zwrócić baczną uwagę na fakt, iż większości tabletek i kapsułek leków immunosupresyjnych nie wolno dzielić. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zapytać lekarza prowadzącego lub doczytać na ulotce dołączonej do opakowania leku. W trosce o powodzenie transplantacji, zawsze należy być pewnym sposobu przyjmowania leków!

Autor:

Redakcja biorcyzycia.pl

Data aktualizacji:

2020-10-02 06:38:14

Powiązane tematy

Poleć znajomemu

Autor:

Redakcja biorcyzycia.pl

Data aktualizacji:

2 października 2020

Powiązane tematy

Poleć znajomemu


Polecamy

wróć do Bazy wiedzy

Masz wątpliwości? Chcesz podzielić się swoją opinią?

skontaktuj się z nami

CHIESI/KBŁ/BŻ/102/10/2020

Newsletter

Bądź na bieżąco

* możesz wybrać kilka

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Chiesi Poland sp. z o.o. (dalej: Chiesi) z siedzibą w Warszawie (02-305) przy Al. Jerozolimskich 134

W jakim celu i na jakiej podstawie Chiesi zamierza przetwarzać Pani/Pana dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zamówionej usługi Newslettera, świadczonej drogą elektroniczną na podstawie regulaminu świadczenia usługi drogą elektroniczną, który został przez Panią/Pana zaakceptowany. Dane te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu realizacji usługi Newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do skorzystania z usługi Newslettera. Zgoda na wysyłkę newslettera może zostać wycofana w każdym czasie poprzez odwołanie jej za pomocą linku na dole wiadomości e-mail zawierających newsletter. Chiesi może przekazywać Pani/Pana dane osobowe innym podmiotom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz Spółki. Chiesi będzie udostępniać dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z obowiązujących przepisów prawa. Chiesi nie będzie wykorzystywać Pana/Pani danych osobowych do profilowania ani w ramach zautomatyzowanego systemu podejmowania decyzji. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

Jak długo Chiesi będzie przetwarzać Pani/Pana dane?

Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla świadczenia usługi Newsletter w oparciu o Regulamin, do czasu rezygnacji przez Panią/Pana z usługi Newslettera.
Jakie prawa przysługują osobie, której dane dotyczą?

Przysługuje Ci prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
 • sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
 • żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianychw art. 17 RODO;
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
 • przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa).

Kontakt

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami: Inspektor Ochrony Danych: dpo@chiesi.com Chiesi Poland Sp. z.o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 134.

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.