Powikłania i ich profilaktyka - biorcyŻYCIA

Kliknij w wybrane objawy i dowiedz się więcej.

Po przeszczepieniu nerki Pacjenci mogą często doświadczać zakażeń układu moczowego, które z kolei mogą doprowadzić do groźnych powikłań.

Objawy zakażenia układu moczowego:

 • Mętnienie i nieprzyjemny zapach moczu;
 • Pieczenie przy oddawaniu moczu;
 • Częste oddawanie moczu;
 • Gorączka;
 • Dreszcze;
 • Ból w podbrzuszu;
 • Bolesność w okolicy nerki przeszczepionej.

Profilaktyka zakażeń dróg moczowych:

 • Picie dużej ilości płynów;
 • Częste oddawanie moczu;
 • Unikanie kąpieli w wannie;
 • Profilaktyczne zażywanie małej dawki leku odkażającego drogi moczowe w godzinach wieczornych (jeśli zostało zalecone przez lekarza);
 • Spożywanie żurawiny.

Zakażenia układu oddechowego są częstsze w okresie pierwszych miesięcy po przeszczepieniu nerki i wątroby. Jest to wynikiem intensywnego leczenia immunosupresyjnego.

Objawy zakażenia dróg oddechowych:

 • Gorączka;
 • Kaszel (z odpluwaniem plwocin);
 • Duszność;
 • Osłabienie.

Profilaktyka zakażenia układu oddechowego:

 • Unikanie kontaktu z osobami gorączkującymi, przeziębionymi i kaszlącymi (w tym również dziećmi);
 • Unikanie miejsc zatłoczonych, źle wietrzonych.

Po transplantacji nerki oraz wątroby może uaktywnić się wirus cytomegalii, który mógł być obecny w organizmie Pacjenta przed przeszczepem. W niektórych przypadkach do zakażenia wirusem cytomegalii może dojść już po przeszczepie. Badania wykonywane przed transplantacją, jak również po zabiegu, pozwalają ustalić czy u chorego występuje zakażenie wirusem CMV.

Objawy zakażenia wirusem cytomegalii:

 • Gorączka;
 • Złe samopoczucie;
 • Ból mięśni;
 • Ból brzucha.

Profilaktyka zakażenia wirusem cytomegalii:

 • Stosowanie leków przeciwwirusowych w pierwszych miesiącach po transplantacji.

Ostre odrzucanie spowodowane jest nieregularnym przyjmowaniem (lub nawet całkowitym zaprzestaniem przyjmowania) leków immunosupresyjnych lub upośledzonym wchłanianiem tych leków z przewodu pokarmowego np. w przypadku wymiotów lub biegunki.

Objawy nieznaczne i niecharakterystyczne, takie jak: uczucie zmęczenia, stan podgorączkowy, niewielkie pobolewanie w okolicy przeszczepionej nerki.

Bardziej nasilone objawy, takie jak: silny ból lub uczucie rozpierania w okolicy przeszczepionego narządu, gorączka powyżej 38º C, zmniejszona objętość moczu często w połączeniu ze wzrostem masy ciała i obrzękami, wysokie ciśnienie tętnicze, uczucie duszności.

Proces przewlekłego odrzucania nerki, polega na stopniowym pogorszaniu się czynności przeszczepionego narządu, co prowadzi do całkowitego i nieodwracalnego upośledzenia działania tego organu. Przebiega powoli i zależy od czynników immunologicznych (np. zgodność antygenowa) jak i przebytych incydentów ostrego odrzucania, wieku dawcy, powikłań chirurgicznych (upośledzenie odpływu moczu), zakażeń wirusowych i bakteryjnych czy toksycznego działania leków. Może rozwijać się z innymi schorzeniami prowadzącymi do pogorszenia czynności przeszczepionej nerki, takimi jak wysokie ciśnienie tętnicze czy cukrzyca.

Profilaktyka

 • Systematyczne stosowanie leków immunosupresyjnych;
 • Systematyczne stosowanie innych leków, jeśli są zalecane (np. leki obniżające ciśnienie, leki przeciwcukrzycowe);
 • Regularne wizyty kontrolne;
 • Rzucenie nałogów (alkohol, papierosy, używki);
 • Dbanie o jakość diety (brak nadwagi czy otyłości).

Objawy ostrego odrzucania wątroby:

 • Uczucie rozpierania w nadbrzuszu na skutek powiększenia wątroby;
 • Żółtaczka z towarzyszącym świądem skóry, ciemnym zabarwieniem moczu, osłabieniem, nudnościami oraz gorączką;
 • Wodobrzusze.

Objawy przewlekłego odrzucania wątroby:

 • Pogorszenie wyników badań oceniających czynność wątroby: wzrost aktywności enzymów wątrobowych, wzrost stężenia bilirubiny w surowicy, obniżenie stężenia albuminy;
 • Osłabienie (czasami niewielkie);
 • W bardziej zaawansowanych postaciach w przebiegu przewlekłego odrzucania przeszczepionej wątroby może wystąpić żółtaczka, świąd skóry, ciemne zabarwienie moczu, znaczne osłabienie, skaza krwotoczna, wodobrzusze, objawy splątania.

Profilaktyka:

 • Systematyczne przyjmowanie leków immunosupresyjnych;
 • Częste wykonywanie biopsji (w celu potwierdzenia przewlekłego odrzucania i ustalenia odpowiedniego leczenia).

Autor:

Redakcja biorcyzycia.pl

Data aktualizacji:

2020-10-02 06:39:28

Powiązane tematy

Poleć znajomemu

Autor:

Redakcja biorcyzycia.pl

Data aktualizacji:

2 października 2020

Powiązane tematy

Poleć znajomemu


Polecamy

wróć do Bazy wiedzy

Masz wątpliwości? Chcesz podzielić się swoją opinią?

skontaktuj się z nami

CHIESI/KBŁ/BŻ/102/10/2020

Newsletter

Bądź na bieżąco

* możesz wybrać kilka

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Chiesi Poland sp. z o.o. (dalej: Chiesi) z siedzibą w Warszawie (02-305) przy Al. Jerozolimskich 134

W jakim celu i na jakiej podstawie Chiesi zamierza przetwarzać Pani/Pana dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zamówionej usługi Newslettera, świadczonej drogą elektroniczną na podstawie regulaminu świadczenia usługi drogą elektroniczną, który został przez Panią/Pana zaakceptowany. Dane te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu realizacji usługi Newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do skorzystania z usługi Newslettera. Zgoda na wysyłkę newslettera może zostać wycofana w każdym czasie poprzez odwołanie jej za pomocą linku na dole wiadomości e-mail zawierających newsletter. Chiesi może przekazywać Pani/Pana dane osobowe innym podmiotom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz Spółki. Chiesi będzie udostępniać dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z obowiązujących przepisów prawa. Chiesi nie będzie wykorzystywać Pana/Pani danych osobowych do profilowania ani w ramach zautomatyzowanego systemu podejmowania decyzji. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

Jak długo Chiesi będzie przetwarzać Pani/Pana dane?

Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla świadczenia usługi Newsletter w oparciu o Regulamin, do czasu rezygnacji przez Panią/Pana z usługi Newslettera.
Jakie prawa przysługują osobie, której dane dotyczą?

Przysługuje Ci prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
 • sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
 • żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianychw art. 17 RODO;
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
 • przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa).

Kontakt

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami: Inspektor Ochrony Danych: dpo@chiesi.com Chiesi Poland Sp. z.o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 134.

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.