Wyprzedzające przeszczepienie nerki - biorcyŻYCIA

Z tego artykułu dowiesz się między innymi:
– Czym jest wyprzedzająca transplantacja nerki?
– Kiedy należy podjąć decyzję dotyczącą leczenia nerkozastępczego?
– Jakie metody leczenia nerkozastępczego są dostępne?
– Jakie są ich zalety i wady?
– Jak wygląda proces kwalifikacji do przeszczepienia nerki ?

Wyprzedzająca transplantacja nerki (pre-emptive kidney transplantation), czyli przeszczepienie nerki przed rozpoczęciem leczenia powtarzanymi dializami jest obecnie uznawane za najlepszą metodą leczenia nerkozastępczego. Przeszczepiony narząd jest w stanie przejąć wszystkie funkcje, jakie zdrowe nerki pełnią w organizmie.

Przewlekła choroba nerek (PChN) prowadzi do pogorszenia funkcjonowania całego organizmu. Wczesne jej wykrycie i wdrożenie leczenia umożliwia zwolnienie postępu choroby i przedłużenie życia, ale nie chroni przed utratą funkcji nerek. Jedynie leczenie nerkozastępcze może uchronić chorego przed śmiercią. PChN w stadium czwartym (wartość przesączania kłębuszkowego (eGFR) <30 ml/min/1,73 m2) jest momentem, w którym należy podjąć decyzję dotyczącą dalszego leczenia i przygotowaniu do leczenia nerkozastępczego.

Metody leczenia nerkozastępczego oraz proces kwalifikacji do wyprzedzającego przeszczepienia nerki

Dostępne są trzy metody leczenia nerkozastępczego:

 • przeszczepienie nerki wyprzedzające lub u pacjenta dializowanego
 • hemodializa (HD – dializa zewnątrzustrojowa)
 • dializa otrzewnowa (DO – dializa wewnątrzustrojowa)

Każda z wyżej wymienionych metod ma zalety, ale także i wady. Mimo to, z punktu widzenia jakości życia, to przeszczepienie nerki, a szczególnie przeszczepienie wyprzedzające, jest najlepszą metodą leczenia nerkozastępczego.

Jak wygląda proces kwalifikacji do wyprzedzającego przeszczepienia nerki ?

Proces kwalifikacji do wyprzedzającego przeszczepienia nerki, wygląda tak samo jak u chorych dializowanych. Pacjent musi wykonać wiele badań i konsultacji specjalistycznych, dlatego proces przygotowania warto rozpocząć w momencie zakwalifikowania do leczenia nerkozastępczego. Każdy chory powinien być zakwalifikowany do dwóch metod leczenia nerkozastępczego: preferowanej oraz alternatywnej tj. wyprzedzające przeszczepienie nerki (KTx pre-emptive) vs. hemodializa (HD) lub wyprzedzające przeszczepienie nerki (KTx pre-emptive) vs. dializa otrzewnowa (DO). Konieczność określenia alternatywnej metody wynika z faktu, że zabiegu transplantacji nerki od dawcy zmarłego nie można zaplanować (nigdy nie wiadomo kiedy pojawi się odpowiedni narząd) i nie ma żadnej gwarancji że dojdzie do przeszczepienia nerki, zanim zajdzie konieczność dializowania. Kandydatem do wyprzedzającego przeszczepienia nerki nie może być osoba, u której zachodzi konieczności usunięcia nerki/nerek własnych.

Zakończeniem procesu kwalifikacji jest umieszczenie pacjenta na Krajowej Liście Oczekujących (KLO). Warunkiem wpisania chorego na KLO jest wykazanie stałego postępu i nieodwracalności choroby nerek:

 • eGFR < 15 ml/min/1,73 m2 (pacjenci z PChN)
 • eGFR < 20 ml/min/1,73 m2 (pacjenci z nefropatią cukrzycową)

Zalety wyprzedzającego przeszczepienia nerki:

 • Poprawa jakości życia pacjenta
 • Szansa prawidłowego rozwoju psychofizycznego u dzieci i kontunuowania nauki,
 • Poprawa wyników transplantacji (czas przeżycia pacjenta i przeszczepu jest dłuższy u osób krócej dializowanych przed transplantacją),
 • Szansa kontynuowania dotychczasowego życia i zachowania aktywności,
 • Aspekt ekonomiczny – niższe koszty opieki medycznej i leczenia pacjentów po KTx w porównaniu do kosztów leczenia pozostałymi metodami nerkozastępczymi.
 • Zmniejszenie zachorowalności i śmiertelności chorych z powodu schorzeń układu sercowo-naczyniowego,
 • Zmniejszenie śmiertelności u chorych na cukrzycę (zapobieganie postępowi powikłań cukrzycy i przewlekłej niewydolności nerek).

Autor:

mgr Edyta Karpeta

Data aktualizacji:

2022-01-16 13:09:34

CHIESI/KBŁ/BŻ/128/11/2021

Newsletter

Bądź na bieżąco

* możesz wybrać kilka

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Chiesi Poland sp. z o.o. (dalej: Chiesi) z siedzibą w Warszawie (02-305) przy Al. Jerozolimskich 134

W jakim celu i na jakiej podstawie Chiesi zamierza przetwarzać Pani/Pana dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zamówionej usługi Newslettera, świadczonej drogą elektroniczną na podstawie regulaminu świadczenia usługi drogą elektroniczną, który został przez Panią/Pana zaakceptowany. Dane te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu realizacji usługi Newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do skorzystania z usługi Newslettera. Zgoda na wysyłkę newslettera może zostać wycofana w każdym czasie poprzez odwołanie jej za pomocą linku na dole wiadomości e-mail zawierających newsletter. Chiesi może przekazywać Pani/Pana dane osobowe innym podmiotom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz Spółki. Chiesi będzie udostępniać dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z obowiązujących przepisów prawa. Chiesi nie będzie wykorzystywać Pana/Pani danych osobowych do profilowania ani w ramach zautomatyzowanego systemu podejmowania decyzji. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

Jak długo Chiesi będzie przetwarzać Pani/Pana dane?

Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla świadczenia usługi Newsletter w oparciu o Regulamin, do czasu rezygnacji przez Panią/Pana z usługi Newslettera.
Jakie prawa przysługują osobie, której dane dotyczą?

Przysługuje Ci prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
 • sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
 • żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianychw art. 17 RODO;
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
 • przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa).

Kontakt

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami: Inspektor Ochrony Danych: dpo@chiesi.com Chiesi Poland Sp. z.o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 134.

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.