Żywy dawca nerki – od kwalifikacji do przeszczepienia - biorcyŻYCIA

Z tego artykułu dowiesz się między innymi:

 • Kto może być zakwalifikowany do przeszczepienia nerki
 • Co to jest Krajowa Lista Oczekujących
 • Kto może zostać dawcą nerki
 • Jakie badania musi wykonać dawca żywy, aby oddać nerkę
 • Jak wygląda sama transplantacja
 • Jak wygląda życie dawcy po transplantacji

Przeszczepienie nerki od żywego dawcy jest aktualnie najskuteczniejszą metodą leczenia nerkozastępczego. Pozwala na skrócenie czasu oczekiwania biorcy na przeszczep, uniknięcie dializoterapii i związanych z nią powikłań. Dodatkowo, nerka pobrana od dawcy żywego ma znacznie wyższą jakość w porównaniu do nerki pobranej od dawcy zmarłego, co przekłada się na wydłużenie życia biorcy i przeszczepionej nerki (15-letnie przeżycie pacjenta – 77%, a  narządu – 53%). Należy także podkreślić, że procedura pobrania nerki (nefrektomia) od dawcy żywego jest bezpieczna. Nerkę pobiera się wyłącznie od osób zdrowych, szczegółowo wcześniej przebadanych.

Kwalifikacja biorcy do przeszczepu

O przeszczep nerki mogą ubiegać się wyłącznie osoby zakwalifikowane przez Regionalny Ośrodek Kwalifikacyjny (ROK), z „aktywnym” statusem na Krajowej Liście Oczekujących (KLO) na przeszczepienie. Tacy chorzy po wytypowaniu odpowiedniego dawcy mogą zostać poddani procedurze przeszczepienia nerki w jednym z ośrodków posiadających akredytację Poltransplantu.

Krajowa Lista Oczekujących jest jedna i ogólnopolska. Dobór narządu do biorcy dokonywany jest na podstawie ujednoliconych kryteriów medycznych, które nakierowane są na dobrostan chorego.

Co ważne, posiadanie i przygotowywanie potencjalnego dawcy żywego nie wyklucza chorego z oczekiwania na dawcę zmarłego. Kwalifikacje te działają niezależnie i równolegle do siebie.

Więcej o kwalifikacji możesz przeczytać tutaj

Droga do zostania dawcą

Zgodnie z Polską Ustawą Transplantacyjną dawcą może zostać krewny w linii prostej (np. dziadkowie, rodzice, dzieci, wnuki), rodzeństwo, osoba przysposobiona (adoptowana) lub małżonek.

Dopuszczalne jest przeszczepienie od osoby związanej emocjonalnie (dalszy krewny, osoba zaprzyjaźniona), jeśli uzasadnione jest to szczególnymi względami osobistymi po wcześniejszej zgodzie sądu rejonowego, wysłuchaniu wnioskodawcy oraz zapoznaniu się z opinią Komisji Etycznej Krajowej Rady Transplantacyjnej.

Kandydat na dawcę samodzielnie lub przez lekarza z ośrodka nefrologicznego biorcy, bądź koordynatora stacji dializ zgłasza się do punktu konsultacyjnego w ośrodku transplantacyjnym. Tam członkowie zespołu transplantacyjnego udzielają szczegółowych informacji na temat kwalifikacji, zabiegu pobrania nerki i okresu pooperacyjnego. Dodatkowo na podstawie badania podmiotowego i przedmiotowego, wstępnych wyników badań ambulatoryjnych (grupa krwi, USG j. brzusznej oraz podstawowych badań laboratoryjnych) podejmują decyzję czy pacjent może mieć kontynuowane badania kwalifikacyjne.

Kolejnym etapem badań kwalifikacyjnych dawcy są badania immunologiczne:

 • oznaczenie antygenów zgodności tkankowej HLA (human leukocyte antigen) u dawcy oraz biorcy,
 • oznaczenie przeciwciał DSA (donor specific antybodys) u biorcy,
 • próba krzyżowa (badanie zgodności immunologicznej metodą serologiczną i cytometryczną) między dawcą i biorcą.
Warunkami niezbędnymi do transplantacji są:
 • zgodność grup krwi dawcy i biorcy w układzie AB0,
 • ujemny wynik próby krzyżowej między dawca i biorcą.
Dopiero po wykluczeniu przeciwskazań immunologicznych wykonywane są szczegółowe badania u dawcy.

Należą do nich:

 • rozszerzone badania laboratoryjne (morfologiczne, biochemiczne, serologiczne, mikrobiologiczne krwi i moczu),
 • obrazowe i czynnościowe nerek i układu moczowego (tomografia komputerowa lub rezonans magnetyczny, w wybranych przypadkach scyntygrafia dynamiczna),
 • badania układu krążenia (EKG, ECHO serca, Holter ciśnieniowy, test wysiłkowy u osób powyżej 50 roku życia),
 • u kobiet badanie piersi (USG lub mammografia), badania ginekologiczne,
 • u mężczyzn badanie urologiczne, u osób, które skończyły 50. rok życia zaleca się wykonanie kolonoskopii.

Po wykluczeniu istotnych dla zdrowia nieprawidłowości, po przeanalizowaniu ryzyka związanego z zabiegiem nefrektomii, jeśli jest ono niskie – zostaje podjęta decyzja czy badana osoba może być dawcą. Decyzję tę podejmuje komisja, w skład której wchodzą specjaliści różnych specjalności (chirurdzy, nefrolodzy, immunolodzy, radiolodzy, psycholog).

Parom dawca-biorca zdyskwalifikowanym z powodu niezgodności grupy krwi lub dodatniego wyniku próby krzyżowej, przy prawidłowych wynikach pozostałych badań, proponowane jest zgłoszenie do programu wymiany par. Polega to na dobraniu par dawca-biorca, poza parą wyjściową, w taki sposób, aby każdy biorca mógł uzyskać sprawny i zgodny immunologicznie narząd od niespokrewnionego dawcy – z innej pary. Innym możliwym rozwiązaniem jest przeprowadzenie terapii odczulającej biorcę (desensytyzacji) u osób wysoko zimmunizowanych.

Transplantacja

Zarówno biorca jak i dawca przyjmowani są do ośrodka transplantacyjnego minimum 1 dzień przed planowaną operacją chirurgiczną, a sam pobyt w szpitalu trwa do 7 dób. Przed transplantacją powtarzane są próby krzyżowe między dawcą i biorcą, których celem jest zmniejszenie ryzyka odrzucenia przeszczepionej nerki.

Najczęściej pobierana jest lewa nerka, z powodu lepszych warunków anatomicznych. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest także pobranie prawej nerki. W doświadczonych ośrodkach wykonuje się nefrektomię laparoskopową. Jeśli są wskazania, można pobrać nerkę techniką klasyczną.

Pobrany narząd umieszczany jest w prawym lub lewym dole biodrowym biorcy, dbając o zapewnienie prawidłowego ukrwienia narządu oraz odprowadzenie moczu do układu moczowego. Biorca otrzymuje leki immunosupresyjne,
które zapobiegają odrzucaniu narządu.

Natomiast dawca nerki nie musi przyjmować na stałe żadnych leków, jeśli to konieczne, otrzymuje leki przeciwbólowe
w krótkim okresie po transplantacji.

Co dalej

Po operacji zarówno biorca jak i dawca pozostają pod kontrolą poradni transplantacyjnej. Zalecane jest, aby dawca został poddany badaniom kontrolnym tuż po zabiegu, po 3 miesiącach, po 12 miesiącach oraz co 12 miesięcy przez co najmniej 10 lat po zabiegu.

Warto zwrócić uwagę, iż dawca otrzymuje:

 • zasiłek chorobowy w wymiarze 100% wynagrodzenia za okres związany z niezdolnością do pracy w czasie kwalifikacji oraz pobytu w szpitalu związanych z transplantacją,
 • tytuł Zasłużonego Dawcy Przeszczepu, co uprawnia go do korzystania z ambulatoryjnej opieki zdrowotnej poza kolejką.
Autor:
Katarzyna Ceglarz, Studenckie Koło Naukowe Transplantacyjno – Nefrologiczne przy Klinice Medycyny Transplantacyjnej, Nefrologii
i Chorób Wewnętrznych, Warszawski Uniwersytet Medyczny
Recenzja merytoryczna:
dr hab. n. med. Jolanta Gozdowska

Autor:

Katarzyna Ceglarz

Data aktualizacji:

2022-01-16 13:08:59

CHIESI/KBŁ/BŻ/121/10/2021

Newsletter

Bądź na bieżąco

* możesz wybrać kilka

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Chiesi Poland sp. z o.o. (dalej: Chiesi) z siedzibą w Warszawie (02-305) przy Al. Jerozolimskich 134

W jakim celu i na jakiej podstawie Chiesi zamierza przetwarzać Pani/Pana dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zamówionej usługi Newslettera, świadczonej drogą elektroniczną na podstawie regulaminu świadczenia usługi drogą elektroniczną, który został przez Panią/Pana zaakceptowany. Dane te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu realizacji usługi Newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do skorzystania z usługi Newslettera. Zgoda na wysyłkę newslettera może zostać wycofana w każdym czasie poprzez odwołanie jej za pomocą linku na dole wiadomości e-mail zawierających newsletter. Chiesi może przekazywać Pani/Pana dane osobowe innym podmiotom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz Spółki. Chiesi będzie udostępniać dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z obowiązujących przepisów prawa. Chiesi nie będzie wykorzystywać Pana/Pani danych osobowych do profilowania ani w ramach zautomatyzowanego systemu podejmowania decyzji. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

Jak długo Chiesi będzie przetwarzać Pani/Pana dane?

Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla świadczenia usługi Newsletter w oparciu o Regulamin, do czasu rezygnacji przez Panią/Pana z usługi Newslettera.
Jakie prawa przysługują osobie, której dane dotyczą?

Przysługuje Ci prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
 • sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
 • żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianychw art. 17 RODO;
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
 • przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa).

Kontakt

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami: Inspektor Ochrony Danych: dpo@chiesi.com Chiesi Poland Sp. z.o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 134.

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.