Kogo pacjent może upoważnić w zakresie dostępu do dokumentacji medycznej i informacji o swoim stanie zdrowia? - biorcyŻYCIA

Pacjent ma prawo dostępu do dokumentacji medycznej oraz do informacji o stanie zdrowia. Oznacza to także, że może upoważnić do tego wskazaną przez siebie osobę lub osoby. Taka osoba nie musi być członkiem rodziny, musi natomiast być pełnoletnia.

Pacjent może upoważnić daną osobę do dostępu do dokumentacji medycznej i tą samą lub inną osobę do dostępu do informacji o stanie zdrowia.

Upoważnienie nie wymaga szczególnej formy – można go udzielić na piśmie, a także ustnie w placówce medycznej (pracownik tej placówki powinien to odnotować w dokumentacji medycznej). W praktyce, zwykle jesteśmy pytani, czy upoważniamy jakąś osobę do dostępu do informacji o naszym stanie zdrowia oraz do naszej dokumentacji medycznej podczas pierwszej wizyty u lekarza lub w danej placówce.

Osoba upoważniona – do czasu odwołania upoważnienia – może zasięgnąć informacji o stanie zdrowia pacjenta w każdym czasie, także wtedy, gdy pacjent trafi do szpitala nieprzytomny lub utraci przytomność w trakcie hospitalizacji. Dotyczy to również osób będących w związkach partnerskich (czy osób LGBT).

Jeżeli upoważnienie zostało złożone w innej placówce medycznej, niż pacjent przebywa aktualnie, osoba upoważniona powinna udać się do tej placówki i uzyskać kopię upoważnienia, a następnie przedłożyć ją w szpitalu, w którym przebywa nieprzytomny pacjent.

Warto podkreślić, że są to dwa odrębne upoważnienia, które pacjent w każdym czasie może zmienić. Pacjent może podać na potrzeby upoważnienia dane osobowe osoby, którą upoważnia, czyli imię i nazwisko, numer telefonu, datę urodzenia lub PESEL (jeśli zna). RODO tutaj nie zabrania podawania danych, jak również nie jest potrzebna zgoda osoby, którą pacjent wskazuje. Co do zasady wskazujemy jedną osobę do każdego upoważnienia. Nie można upoważnić np. czterech osób naraz.

Należy pamiętać, że takie upoważnienie jest prawem a nie obowiązkiem pacjenta. Niemniej, warto z upoważnienia korzystać, aby osoby, które wskażemy – zwłaszcza w nagłych sytuacjach – miały dostęp do dokumentacji i informacji o naszym stanie zdrowia, także na każdym etapie hospitalizacji oraz po jej zakończeniu.

Autor:

Mecenas Aneta Sieradzka

Data aktualizacji:

2021-04-28 09:04:13

Poleć znajomemu

Autor:

Mecenas Aneta Sieradzka

Data aktualizacji:

28 kwietnia 2021

Powiązane tematy

Poleć znajomemu


Polecamy

wróć do Bazy wiedzy

Masz wątpliwości? Chcesz podzielić się swoją opinią?

skontaktuj się z nami

CHIESI/KBŁ/BŻ/95/09/2020

Newsletter

Bądź na bieżąco

* możesz wybrać kilka

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Chiesi Poland sp. z o.o. (dalej: Chiesi) z siedzibą w Warszawie (02-305) przy Al. Jerozolimskich 134

W jakim celu i na jakiej podstawie Chiesi zamierza przetwarzać Pani/Pana dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zamówionej usługi Newslettera, świadczonej drogą elektroniczną na podstawie regulaminu świadczenia usługi drogą elektroniczną, który został przez Panią/Pana zaakceptowany. Dane te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu realizacji usługi Newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do skorzystania z usługi Newslettera. Zgoda na wysyłkę newslettera może zostać wycofana w każdym czasie poprzez odwołanie jej za pomocą linku na dole wiadomości e-mail zawierających newsletter. Chiesi może przekazywać Pani/Pana dane osobowe innym podmiotom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz Spółki. Chiesi będzie udostępniać dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z obowiązujących przepisów prawa. Chiesi nie będzie wykorzystywać Pana/Pani danych osobowych do profilowania ani w ramach zautomatyzowanego systemu podejmowania decyzji. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

Jak długo Chiesi będzie przetwarzać Pani/Pana dane?

Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla świadczenia usługi Newsletter w oparciu o Regulamin, do czasu rezygnacji przez Panią/Pana z usługi Newslettera.
Jakie prawa przysługują osobie, której dane dotyczą?

Przysługuje Ci prawo do:

  • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
  • sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
  • żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianychw art. 17 RODO;
  • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
  • przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa).

Kontakt

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami: Inspektor Ochrony Danych: dpo@chiesi.com Chiesi Poland Sp. z.o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 134.

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.