Kto może być dawcą fragmentu wątroby (przeszczep wątroby od dawcy żywego)? - biorcyŻYCIA

Kandydat na żywego dawcę fragmentu wątroby musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. Bez spełnienia tego warunku rozpoczęcie procesu kwalifikacji dawcy do przeszczepu jest niemożliwe. Dawca musi przejawiać również szczególne względy osobiste względem danego biorcy narządu, które jednak nie są sprecyzowane dokładnie w ustawie transplantacyjnej (Dz. U. 2005, nr 169, poz.1411). O tym, kto może być dawcą wątroby (a w zasadzie, w przypadku dawcy żywego – fragmentu wątroby) i w jakich sytuacjach jest to możliwe pisaliśmy szerzej w artykule: Kto może zostać żywym dawcą nerki lub wątroby.

Ustawa transplantacyjna nie definiuje pojęcia „szczególne względy osobiste”, dlatego też należy przyjąć szeroką interpretację tego pojęcia i wskazać sytuacje np.:

 • biologiczny ojciec dziecka, które urodziło się w małżeństwie albo którego ojcostwo ustalono,
 • małżonek po sądowym orzeczeniu rozwodu,
 • przyrodnie rodzeństwo,
 • konkubent lub partner homoseksualny,
 • osoba pozostająca z biorcą w bliskich stosunkach o charakterze towarzyskim (np. narzeczony, przyjaciel rodziny) czy zawodowych (np. współpracownik),
 • osoby z kręgu krewnych z linii bocznej (np. ciocia, wujek, kuzyn, siostrzeniec),
 • powinowaty w linii prostej (np. macocha, pasierb, teść, matka teściowej), powinowaty w linii bocznej (np. szwagierka).

Proces kwalifikacji do przeszczepu

Kandydat na żywego dawcę fragmentu wątroby musi zostać poinformowany o rodzaju zabiegu, ryzyku, jakie on za sobą niesie i następstwach dla swojego przyszłego stanu zdrowia. Obowiązek informacyjny należy do dwóch niezależnych lekarzy, którzy muszą dokładnie przedstawić potencjalnemu dawcy wszystkie istotne informacje na temat pobrania narządu. Dawca ma prawo do wycofania się z procesu w każdym momencie, nawet tuż przed samym pobraniem narządu. Dlatego kluczowa jest edukacja dawcy i pełna opieka psychologiczna na etapie kwalifikacji. Deklaracja oddania narządu to bardzo duża odpowiedzialność nie tylko za zdrowie fizyczne biorcy, ale jego stan emocjonalny do samego momentu zabiegu. Należy o tym pamiętać rozważając proces kwalifikacji.

Oprócz dobrej kondycji psychicznej, która jest weryfikowana poprzez badania psychologiczne, dawca musi cieszyć się odpowiednim stanem zdrowia. Konieczne jest przejście badań fizykalnych m.in.: badania krwi i moczu, badań kardiologicznych czy wykonanie odpowiednich badań radiologicznych.

Dawca musi mieć zdrową wątrobę, nerki oraz tarczycę, a także jego organizm musi być wolny od chorób, takich jak np.:

 • choroby układu krążenia,
 • zaburzenia układu krzepnięcia,
 • cukrzyca,
 • choroby płuc,
 • choroby przewodu pokarmowego,
 • choroby autoimmunologiczne,
 • choroby neurologiczne,
 • HIV/AIDS,
 • nowotwory,
 • źle kontrolowane nadciśnienie krwi,
 • aktualne lub przewlekłe zakażenia.

Przeszczep narządu jako nowa szansa dla chorego

Tylko spełnienie powyższych przesłanek pozwala na kwalifikację kandydata na żywego dawcę narządu. W przypadku przeszczepów od żywych dawców, ściśle określone procedury decydujące o tym, kto może być dawcą wątroby pozwalają na uniknięcie sytuacji, w której do przeszczepu może nie dojść z winy samego dawcy. Oddanie swojego narządu to akt własnej, nieprzymuszonej woli, który z całą pewnością jest wielkim przeżyciem dla dawcy. Warto tutaj nadmienić, że zdecydowana większość dawców po 3-4 miesiącach wraca do normalnej aktywności życiowej i zawodowej.

Autor:

Mecenas Aneta Sieradzka

Data aktualizacji:

2023-07-17 12:32:05

Poleć znajomemu

CHIESI/KBŁ/BŻ/102/10/2020

Newsletter

Bądź na bieżąco

* możesz wybrać kilka

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Chiesi Poland sp. z o.o. (dalej: Chiesi) z siedzibą w Warszawie (02-305) przy Al. Jerozolimskich 134

W jakim celu i na jakiej podstawie Chiesi zamierza przetwarzać Pani/Pana dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zamówionej usługi Newslettera, świadczonej drogą elektroniczną na podstawie regulaminu świadczenia usługi drogą elektroniczną, który został przez Panią/Pana zaakceptowany. Dane te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu realizacji usługi Newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do skorzystania z usługi Newslettera. Zgoda na wysyłkę newslettera może zostać wycofana w każdym czasie poprzez odwołanie jej za pomocą linku na dole wiadomości e-mail zawierających newsletter. Chiesi może przekazywać Pani/Pana dane osobowe innym podmiotom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz Spółki. Chiesi będzie udostępniać dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z obowiązujących przepisów prawa. Chiesi nie będzie wykorzystywać Pana/Pani danych osobowych do profilowania ani w ramach zautomatyzowanego systemu podejmowania decyzji. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

Jak długo Chiesi będzie przetwarzać Pani/Pana dane?

Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla świadczenia usługi Newsletter w oparciu o Regulamin, do czasu rezygnacji przez Panią/Pana z usługi Newslettera.
Jakie prawa przysługują osobie, której dane dotyczą?

Przysługuje Ci prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
 • sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
 • żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianychw art. 17 RODO;
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
 • przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa).

Kontakt

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami: Inspektor Ochrony Danych: dpo@chiesi.com Chiesi Poland Sp. z.o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 134.

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.